Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Wij willen graag helpen om eruit te halen wat erin zit bij een leerling! Wat onze aanpak succesvol maakt, is dat wij ook de ouders en - waar nodig - de school betrekken bij het gericht werken aan verbetering van de schoolprestaties! Naar onze overtuiging is dat één van de belangrijkste succesfactoren van bijles!

Onze ervaring

Door hun ervaring hebben onze docenten een natuurlijk overwicht. Door onze specialisatie in exacte vakken, staan onze docenten ‘boven de lesstof’. Met individuele aandacht valt het kwartje dan vaak wél, waar dat in de klas niet lukt. Kernbegrip daarbij is overzicht bijbrengen.

Contact met de ouders

Als bijlesleraar zie je een leerling vaak maar één of twee uur in de week. Om resultaatverbetering te behalen, is er naast begrip ook de motivatie nodig om ervoor te werken! Plannen is voor de meeste scholieren nog lastig. Niet alleen hierbij, maar ook bij het opvangen van tegenslagen is de steun van ouders vaak nog onontbeerlijk. Het coördineren en doseren van de aandacht van ouders en de (bijles-)docent kan daarbij erg helpen.

Contact met school

Ook afstemming met de docent op school heeft effect op de prestaties. Wij kunnen uiteraard meer ingaan op individuele vragen dan in een volle klas. Maar dan is het wel van belang dat de bijlesleraar en de schooldocent afspreken wie wat doet. Zo kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat wij eerder met tentamen- of examenvoorbereiding beginnen dan in de klas. Of dat we iets gaan herhalen wat nog niet lekker zit. Zo wordt bijles maatwerk!

Hoe werken wij

Of het nu om bijles gaat of om faalangst-coaching, wij betrekken de ouders en (uiteraard in overleg) de school bij het vinden van de best bij de leerling passende leerstijl en werken samen met beiden aan aantoonbare verbetering van de schoolprestaties.
Belangrijkste spelregels daarbij zijn open communicatie en duidelijkheid over de verwachtingen.

De onderlinge 'klik'

Wij vinden het heel belangrijk dat er een klik is tussen een leerling en de bijlesdocent. ​Daarom beginnen wij ook altijd met een intake-gesprek met de leerling èn een van de ouders.
Deze ervaring geeft enerzijds de leerling en ouder en anderzijds onszelf een indicatie of de docent de juiste snaar weet te raken. Alleen als van beide kanten het vertrouwen er is, gaan we verder.

Kosten en facturatie

De ouders ontvangen na afloop van elke kalendermaand per E-mail een factuur met een specificatie van de bijlessen in de voorafgaande maand.

Neem contact met ons op over onze tarieven voor bijles en/of coaching, of maak hierover afspraken tijdens het gratis kennismakingsgesprek.